เกมส์เพื่อการศึกษา  
 

: มาต่อสายใยอาหารกัน

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: ทิ้งขยะ แยกประเภท

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: สัตว์ใช้พลังงานทำอะไร

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: ต่อสายใยอาหาร

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: สัตว์ตัวไหนกินพืช กินสัตว์

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: ทาย อุณหภูมิ

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: รู้จักคำศัพท์ "พลังงาน"

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: ต่อห่วงโซ่อาหาร

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: ไฟฟ้ามาจากไหน

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: เส้นทางศึกษา ป่าไบโอเทค

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: เส้นทางศึกษาเห็ด บาลา-ฮาลา

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: มาหากระบวนการผลิตไฟฟ้า

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: เส้นทางศึกษา รอยเท้าสัตว์ป่า

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: ตั้งถังก๊าซไว้ตรงไหนดี

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.atlas.com

 

: จันทรุปราคา สุริยุปราคา

กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์

http://www.scithai.com

 

: เกมส์ โนนคัมพิวเทอะ

กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ

http://krulip.com/game/

 
         
 


จัดทำโดย : นางสิริมนต์ แดงเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานราธิวาส เขต 2